Thông tư số 195/2015/TT- BTC:

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 195/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo Thông tư 195/2015/TT- BTC, đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm:

- Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ nội địa vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá mua bán giữa các khu phi thuế quan, trừ hai loại hàng hóa sau: hàng hóa được đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, không có hàng rào cứng và xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

- Tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Mời xem chi tiết tại Thông tư: 1952015tt-btc.doc

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục