VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 83/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/09/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 83/2020/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM