một cửa quốc gia"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 23/6/2016, Liên bộ Tài chính-Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch quy định, các thủ tục hành chính một cửa và việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như sau: Người khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính một cửa tới Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin đến các hệ thống xử lý chuyên ngành; Các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xử lý tới Cổng thông tin một cửa quốc gia...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể: thong_tu_89-2016-ttlt-btc-bct_LFIC.doc


Có thể bạn quan tâm