VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Thông tư số 37/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Ngày 25/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BTC Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Thông tư gồm 3 chương, 12 điều, hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (TCVM). 

Đối tượng được điều chỉnh gồm: Chương trình, dự án TCVM được thành lập và tổ chức hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 37/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM