VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Ngày 15/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư hướng dẫn việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Phạm vi công khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1; không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.
Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Nguyên tắc công khai: Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình thức quy định tại Thông tư này. Đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.
Bãi bỏ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 61/2017/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM