VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 90/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư gồm 2 điều, kèm theo 2 phụ lục, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, cụ thể như sau:
- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 11;
- Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 11;
- Thay thế một số mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 61...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 90/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM