Thông tư số 145/2013/TT-BTC hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 145/2013/TT-BTC:

Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

(Tài chính) Ngày 21/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 145/2013/TT-BTC hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia.

Thông tư này hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc giangân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia.

Theo quy định của Thông tư, mức dự trữ quốc gia cuối kỳ là tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia tồn kho (gồm số lượng và giá trị từng mặt hàng) được xác định tại thời điểm 31/12 của năm kế hoạch hoặc năm cuối kỳ kế hoạch trên cơ sở tổng hợp kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 145-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm