Thông tư số 160 /2013/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu

(Tài chính) Ngày 14/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 160 /2013/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Đối tượng áp dụng Thông tư trên là các sản phẩm rượu sản xuất trong nước để tiêu thụ, lưu hành trên thị trường từ ngày 01/01/2014 và sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm.

Các trường hợp không phải dán tem trên bao bì sản phẩm bao gồm: Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu; Sản phẩm rượu sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài; Rượu nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 160-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm