VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN:

Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 27/6/2016, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư liên tịch quy định, đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu...

Mời Quý độc giả xem nội dung Thông tư:thong_tu_92-2016-ttlt-btc-nhnn_IPWQ.doc

Có thể bạn quan tâm