VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Thông tư số 61/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Ngày 03/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2019/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Thông tư gồm 9 điều, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Đối tượng áp dụng: Các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 61/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM