VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 54/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch 03 năm 2019 - 2021

Ngày 8/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

Thông tư kèm theo phụ lục, hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2018.

Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM