VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Quyết định số 1705/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1705/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Quyết định này gồm 2 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1705/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM