VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT:

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM