VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1124/QĐ-BXD:

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1124/QĐ-BXD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM