VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1529/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1529/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về thiên tai và về tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống thiên tai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội...
Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản, môi trường, các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội và cơ quan, đơn vị an toàn trước thiên tai...
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1529/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM