VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 236/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

Ngày 24/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 236/QĐ-BTC về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 236/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM