VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua

Quyết định số 1897/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Ngày 25/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1897/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM