VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nghị quyết số 120/NQ-CP:

Ký thỏa thuận giữa Australia, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam

Nghị quyết số 120/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2019 về ký Thỏa thuận giữa Australia, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam và Thỏa thuận trao đổi song phương giữa Đại hàn và Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại thế giới đối với mặt hàng gạo.

Nghị quyết gồm 3 điều, ban hành về ký Thỏa thuận giữa Australia, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam và Thỏa thuận trao đổi song phương giữa Đại hàn và Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại thế giới đối với mặt hàng gạo.

Nghị quyết này có hiệu lực ngày 31/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 120/NQ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM