VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(Tài chính) Ngày 27/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Theo Thông tư trên, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra, không thu phí đối với các trường hợp sau: (i) Trẻ em dưới 6 tuổi; (ii) Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 174-2013-TT-BTC.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM