VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 177/2016/TT-BTC:

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngày 01/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 177/2016/TT-BTC về mức thu phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Thông tư có những thay đổi trong mức thu phí, lệ phí thẩm định và cấp giấy phép như sau:

- Mức phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (cấp mới, cấp đổi, cấp lại) là 650.000 đồng/thẻ, không phân biệt hướng dẫn viên quốc tế hay hướng dẫn viên nội địa.

- Với phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Thông tư 177/TT-BTC quy định chung cho cả trường hợp cấp mới và cấp đổi, cấp lại mức phí là 3.000.000 đồng/giấy phép. So với mức phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hiện hành thì Thông tư số 177 đã tăng 1.000.000 đồng/giấy phép đối với cấp mới; tăng 1.500.000 đồng/giấy phép đối với cấp đổi, cấp lại.

- Đồng thời, Thông tư 177/2016 giữ nguyên các mức lệ phí sau:

+ Lệ phí cấp mới giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng/giấy phép;

+ Lệ phí cấp đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: 1.500.000 đồng/giấy phép;

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên (cấp mới, cấp đổi và cấp lại): 200.000 đồng/giấy.

- Thông tư số 177/BTC quy định tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước chậm nhất là ngày 05 hàng tháng.

- Ngoài ra, Thông tư 177 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 của Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013.

Thông tư 177/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 48/2010/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 177/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM