VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nghị quyết số 18/NQ-CP:

Nghị quyết sửa đổi Chương trình hành động về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/2/2020 sửa đổi Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 18/NQ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM