VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1206/QĐ-BTC:

Phân cấp quản lý tài chính trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Ngày 26/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1206/QĐ-BTC về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định phân cấp chi tiết, ủy quyền quản lý tài chính đối với các lĩnh vực:

- Lĩnh vực quản lý tài chính (không bao gồm dự toán, quyết toán chi mua hàng dự trữ quốc gia);

- Lĩnh vực quản lý tài sản công;
- Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng;
- Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin;
- Lĩnh vực kiểm tra, kiểm toán nội bộ...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 2442/QĐ-BTC ngày 19/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công văn số 10682/BTC-THTK ngày 02/8/2016 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1206/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM