VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 259/2016/TT-BTC:

Phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 259/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Thông tư, người nộp phí là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân yêu cầu xác minh giấy tờ để đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp, tổ chức được cấp, đổi, cấp lại giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Lệ phí cấp phép đưa lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo Thông tư số 259 năm 2016 của Bộ Tài Chính là 5 triệu đồng; trường hợp cấp đổi, cấp lại là 2.5 triệu đồng.

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam là 1.000 Đài tệ/hồ sơ (tại Đài Loan); 100 Ringgit/hồ sơ (tại Malaysia).

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu của lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản là 100 nghìn đồng/hồ sơ.

Ngoài ra Thông tư 259/2016/TT-BTC còn quy định người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo được miễn phí xác minh giấy tờ, tài liệu của lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản.

Thông tư 259/BTC còn quy định cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nộp 70% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, chuyển 30% vào tài khoản của Cục quản lý lao động ngoài nước. Cục Quản lý lao động ngoài nước nộp toàn bộ số tiền được chuyển đến và phí thu được vào ngân sách nhà nước. Lệ phí thu được thì phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 37/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 259/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm