thủy sản."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 284/2016/TT-BTC:

Phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

Thông tư quy định về mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản sẽ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Một số mức thu phí, lệ phí được quy định như sau:

+ Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu: 50.000 đồng/lần thu;

+ Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam: 50.000 đồng/lần thu;

+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu: 500.000 đồng + Số lượng mẫu x 90.000 đồng/mẫu;

+ Phí thẩm định cấp mới giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản: 1.050.000 đồng/lần/sản phẩm;

+ Phí thẩm định cấp lại/gia hạn giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản: 530.000 đồng/lần/sản phẩm;

+ Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản (có hoạt động sản xuất): 5.700.000 đồng/lần;

+ Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: 5.700.000 đồng/lần...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 284/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm