VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 271/2016/TT-BTC:

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Thông tư quy định mức thu phí thẩm định đăng ký hành nghề, cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán. Bộ Tài chính là tổ chức thu, nộp phí.

Mức thu phí thẩm định được quy định như sau:

+ Phí thẩm định cấp lần đầu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán: 4.000.000 đồng/lần thẩm định;

+ Phí thẩm định cấp điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán: 2.000.000 đồng/lần thẩm định;

+ Phí thẩm định cấp lần đầu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán: 1.200.000 đồng/lần thẩm định;

+ Phí thẩm định cấp điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán: 800.000 đồng/lần thẩm định;

Thông tư quy định sẽ không thu phí đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do rách, hỏng, mất.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 271/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm