VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN:

Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu

Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Quyết định này hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM