Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(Tài chính) Ngày 28/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nghị định này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 77 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 của Quốc hội khóa XII về: (i) Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; (ii) Phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đối tượng áp dụng Nghị định trên bao gồm các cơ quan nhà nước thực hiện công tác tính, thu, quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 203-2013-ND-CP.doc

Có thể bạn quan tâm