VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 339/2016/TT-BTC:

Quản lý kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu

Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 339/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thông tư quy định các khoản chi cho Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gồm có:

+ Chi xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

+ Chi kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

+ Chi hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài về lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

+ Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề;

+ Chi tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

+ Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, liên lạc; mua tài liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

+ Và các khoản chi khác như chi thuê phương tiện đi lại, mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị; chi làm thêm giờ; chi hỗ trợ.

- Thông tư quy định cụ thể một số mức chi như sau:

+ Chi cho người chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 quốc gia là 150.000 đồng/người/buổi và các đại biểu khác là 100.000 đồng/người/buổi;

+ Đối với người chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 thuộc bộ, cơ quan trung ương là 100.000 đồng/người/buổi và các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi.

+ Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng.

Thông tư có hiệu lực ngày 15/02/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 339/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM