VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 306/2016/TT-BTC:

Quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Theo Thông tư, mức hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, buôn bán thuốc lá giả tăng từ 3.000 đồng/bao 20 điếu lên 4.000 đồng/ bao 20 điếu cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Trong mức hỗ trợ 4.000 đồng/bao 20 điếu, Thông tư vẫn giữ nguyên tỷ lệ trích cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ. Theo đó: trích 5% hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia (tức 200 đồng/bao 20 điếu); 7% hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu hủy (tức 280 đồng/bao 20 điếu); trích 5% hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (tức 200 đồng/bao 20 điếu).

Số tiền hỗ trợ còn lại dùng để hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

Giữ nguyên mức hỗ trợ thêm 500 đồng/bao 20 điếu để tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 306/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm