VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 44/2018/TT-BTC:

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Ngày 7/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3; khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC;
- Sửa đổi, bổ sung Phần I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y
ban hành kèm theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 286/2016/TT-BTC;
- Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 2, 3 phần I Biểu phí trong công tác an
toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Các nội dung điều hòa tiền phí được trích lại quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 286/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 44/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM