VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 186/2016/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định hồ sơ chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Ngày 8/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 186/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen.

Theo Thông tư, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đối với cây trồng.

Tổ chức thu phí là Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen là 70.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:Thông tư số 186/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM