VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 96/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi

Ngày 18/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Thông tư gồ 6 điều, quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Nguồn kinh phí thực hiện gồm:

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

- Kinh phí thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội).

- Nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 96/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM