VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 17/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày 09/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Theo Thông tư, quy định về thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số được sửa đổi như sau:

– Từ ngày 26/3/2018, mức thu phí duy trì chứng thư số 3.000 đồng/tháng/01 chứng thư không còn áp dụng đối với cá nhân.

– Chứng thư số đang còn hiệu lực theo hợp đồng ký trước ngày 01/01/2017 không phải nộp phí từ ngày 01/7/2017 đến khi hết hạn hợp đồng.

– Chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 01 tháng sử dụng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 17/2018/TT-BTC.
Có thể bạn quan tâm