điện ảnh."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 289/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 289/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh.

Thông tư quy định một số mức thu phí thẩm định kịch bản phim như sau:

+ Phí thẩm định kịch bản phim truyện có độ dài đến 100 phút là 4.500.000 đồng;

+ Phí thẩm định kịch bản phim ngắn, bao gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình có độ dài đến 60 phút là 1.800.000 đồng;

+ Phí thẩm định kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài đối với phim truyện có độ dài đến 100 phút là 7.200.000 đồng;

+ Phí thẩm định kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài đối với phim ngắn có độ dài đến 60 phút là 2.800.000 đồng.

Mức thu phí thẩm định và phân loại phim theo Thông tư 289/TT-BTC đối với một số loại phim như sau:

+ Phim thương mại là phim truyện và có độ dài đến 100 phút là 3.600.000 đồng và phim ngắn có độ dài đến 60 phút là 2.200.000 đồng.

+ Đối với phim phi thương mại là phim truyện có độ dài đến 100 phút là 2.400.000 đồng và phim ngắn có độ dài đến 60 phút là 1.600.000 đồng.

Mức thu phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phim được quy định là mức thu phí thẩm định lần đầu và nếu nội dung kịch bản phải sửa chữa để thẩm định lại thì mức thu bằng 50% mức thẩm định lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 289/2016/TT-BTC.
 

Có thể bạn quan tâm