VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 291/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Thông tư quy định mức phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính và bổ sung  thêm một số mức thu phí sau:

+ Phí thẩm định đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp phạm vi liên tỉnh là 8.500.000 đồng/lần;

+ Phí thẩm định đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp phạm vi quốc tế chiều đến là 10.500.000 đồng/lần, chiều đi là 11.500.000 đồng/lần và hai chiều là 12.500 đồng/lần.

+ Phí thẩm định cấp lần đầu trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là 2.500 đồng/lần;

Tổ chức thu phí là Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi thẩm quyền thu phí đối với các hoạt động thẩm định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 291/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm