VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 231/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Thông tư quy định các trường hợp được miễn phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật bao gồm:

- Kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập khẩu, xuất khẩu trong trường hợp:

+ Khối lượng hạt giống ≤ 01 kg

+ Khối lượng (Cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) ≤ 10 cá thể;

- Kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường;

- Kiểm dịch thực vật phục vụ các sự kiện của quốc gia;

- Kiểm dịch thực vật làm quà tặng của Nguyên thủ quốc gia;

- Kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

Thông tư có hiệu lực kể  từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 223/2012/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 231/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm