VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 3613/QĐ-TCHQ:

Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 3613/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 về Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 3613/QĐ-TCHQ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM