VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 1085/QĐ-TCHQ:

Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức Hải quan

Ngày 31/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1085/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong ngành Hải quan.

Quy chế quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (gọi tắt là công chức, viên chức) và của Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trong việc nghỉ theo chế độ (nghỉ phép, nghỉ Thứ bảy-Chủ nhật, nghỉ Lễ-Tết, nghỉ thai sản,...) để đi nước ngoài giải quyết việc riêng (du lịch, thăm thân nhân, khám chữa bệnh,...).
Công chức, viên chức có nhu cầu đi nước ngoài để giải quyết việc riêng phải xin phép bằng Đơn (theo mẫu) trước khi đi, đảm bảo đủ thời gian được quy định cụ thể tại Quy chế này (không kể thời gian chuyển Đơn) để Thủ trưởng các cấp xem xét, giải quyết và chỉ đi khi được cấp có thẩm quyền đồng ý.
Khi đi nước ngoài giải quyết việc riêng, công chức, viên chức không được làm những việc ngoài mục đích chuyến đi đã nêu trong đơn.
Khi ở nước ngoài phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.
Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.
Tổng số ngày đi nước ngoài giải quyết việc riêng trong năm không vượt quá số ngày được nghỉ theo chế độ của năm đó (được cộng thêm ngày nghỉ Thứ bảy-Chủ nhật, nghỉ Lễ-Tết trùng kỳ nghỉ).
Trường hợp đặc biệt, cần nghỉ gộp phép, nghỉ không hưởng lương để đi nước ngoài giải quyết việc riêng thì phải được cấp có thẩm quyền xem xét, cho nghỉ bằng quyết định riêng trước khi đi.
Kinh phí chuyến đi do công chức, viên chức tự chi trả.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Công văn số 4431/TCHQ-TCCB ngày 12/9/2011 của Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1085/QĐ-TCHQ.
Có thể bạn quan tâm