VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 04/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 04/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 ban hành quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định quy định về ban hành quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 04/QĐ-VSD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM