VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg:

Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định 35/2019/QĐ-TTg.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM