VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2013/QĐ-BTC:

Quy chế quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Ngày 31/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2013/QĐ-BTC kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định gồm 3 điều kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/1/2013, số 3000/QĐ-BTC ngày 24/11/2014, số 2349/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2013/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM