VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 888/QĐ-TCHQ:

Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan

Ngày 17/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 888/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Quy chế quy định cụ thể hoạt động trực ban, giám sát trực tuyến tại cơ quan Tổng cục Hải quan và tại các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
Quy chế áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Hoạt động trực ban, giám sát trực tuyến nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp; kịp thời xử lý những thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 888/QĐ-TCHQ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM