VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 456/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính

Ngày 28/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 456/QĐ-BTC về quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, quy định việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giữa Bộ Tài chính với các đơn vị khác có hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ Tài chính qua Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị có liên quan đến tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân có hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 456/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM