VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2192/QĐ-BHXH:

Quy chế tổ chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngành Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2192/QĐ-BHXH.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM