VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 2596/QĐ-TCHQ:

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế

Ngày 31/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ, sửa đổi Quyết định 384/QĐ-TCHQ quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016 như sau:
- Bổ sung Khoản 2, Điều 2, Chương I;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Chương II;
- Bổ sung vào Điều 4, Chương II;
- Sửa đổi, bổ sung vào Điều 11, Chương IV;
- Sửa đổi, bổ sung vào Điều 12, Chương IV;
Quyết định cũng kèm theo Phụ lục Thông điệp dữ liệu.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM