VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 94 /2017/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia

Ngày 21/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94 /2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và công tác quản lý đối với máy phát điện dự trữ quốc gia. 
Quy chuẩn áp dụng đối với các đơn vị dự trữ quốc gia, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý máy phát điện dự trữ quốc gia.
Quy chuẩn qu định rõ yêu cầu về kỹ thuật, phương pháp kiểm tra ngoại quan, kiểm tra vận hành, kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật... của máy phát điện...
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2017 và thay thế Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 4/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 94 /2017/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM