VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với  xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thông tư số 134/2018/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2018/TT-BTC Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

Thông tư gồm 3 điều, quy chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật, giao nhận (nhập, xuất) bảo quản và công tác quản lý đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

Đối tượng áp dụng gồm:

- Các đơn vị dự trữ quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019 và  thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 134/2018/TT-BTC

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM