VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 320/2016/TT-BTC:

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân

Ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo Thông tư, đối với đối tượng tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP khi làm nhiệm vụ ở trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân:

- Bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người nếu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

- Bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề.

Với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công làm nhiệm vụ tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày/người. (Trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp theo nghề được bồi dưỡng 120.000 đồng/ngày/người).

Các đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và áp dụng cho năm ngân sách 2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 320/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm