VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 46/2018/TT-BTC:

Quy định chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 14/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Theo Thông tư, Bộ Tài chính đưa ra mức hỗ trợ chi phí cung cấp thông tin cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, cụ thể:
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có mức thu bằng 70% mức thu theo quy định;
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có mức thu bằng 50% mức thu theo quy định;
Nhà nước không thu các khoản phí cung cấp thông tin khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu mà chỉ thu các khoản chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.
Chi phí in, sao, chụp thông tin thực hiện theo mức quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 46/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM