VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tư số 12/2019/TT-BTC:

Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Ngày 13/03/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.

Thông tư gồm 5 điều, quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước khi ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm: Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM